Carian Artikel di sini

Friday, June 19, 2009

Malaikat Menjauhi rumah yg dipenuhi GAMBAR.

Artikel in diambil dari sini...

Lanjutan daripada beberapa soalan yang dimajukan di dalam klip video Hukum Melukis Inai, saya telah meminta Ustaz Hj Wan Basiron untuk memberikan penjelasan berhubung persoalan yang tersebut di atas.

1) Adakah hadis yang dibacakan oleh Datuk Abu Hassan Al-Hafiz (Dalam Klip video Hukum Melukis Inai) .... Sabda Rasulullah SAW, "Allah laknat orang-orang yang kerjanya melukis dan Allah laknat orang-orang yang meminta dilukiskan" .... apply pada kerja melukis potrait?Ya , bukan setakat pelukis portrait, tetapi semua lukisan makhluk yang bernyawa spt manusia dan binatang. Menurut sesetengah pendapat ulamak hukum ini tidaklah mutlak “haramnya” (Rujukjawapan soalan no 2 – pendapat ulamak) Sila perhati beberapa petikan hadis yang sahih di bawah yang bersamaan dengan apa yg di bawa oleh Datuk Abuh Abu Hassan Din antaranya;-

Orang yang paling mendapat siksa pada Hari kiamat adalah para pembuat gambar (pelukis/pengukir) . (Hadis Riwayat al-Bukhari dalam Kitab Pakaian (al-Libas), 5959. Muslim dalam bab yang sama, 2109)

Daripada Ibnu 'Abbas, "Aku mendengar Muhammad berkata, "Barang siapa membuat gambar di dunia ini, dia akan dipersoalkan serta diminta supaya memberikan nyawa kepada apa yang dilukiskannya pada Hari kiamat nanti, tetapi dia tidak akan mampu melakukannya" ." (Hadis Riwayat al-Bukhari Kitab Pakaian (7/72), no. 846)

Rasulullah berkata, "Pembuat gambar ini akan di-azab pada Hari kiamat." Rasulullah menambah, "Malaikat (pembawa rahmat) tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat gambar"." (Hadis Riwayat al-Bukhari, Kitab Jual Beli (3/34), no. 318)

Hadis2 bagi jawapan no 2 di bawah ada juga yang berkaitan dengan soalan no 1.

2) Apakah hukum mengantung/meletakkan potrait /photo di dalam rumah?

Berkenaan dengan larangan membuat atau menggantung (menayangkan) gambar-gambar dari lukisan atau yang seumpamanya adalah dapat diperhatikan dengan baik daripada banyak hadis-hadis Rasulullah (s.a.w.) yang sahih. Berikut dibawakan sebahagian daripadanya berserta beberapa fatwa ulama berkenaan dengannya.


Daripada 'Aun bin Abu Juhaifa, Ayahnya menyatakan, "Nabi melarang mengambil duit jual beli anjing Dan darah, melarang kerja-kerja membuat tatoo Dan mentatoo diri, melarang menerima atau memberi riba, Dan juga mencela pembuat gambar". (Hadis Riwayat al-Bukhari, Kitab Jual Beli (3/34), no. 299)


Daripada 'Aisyah dia menjelaskan, "Aku membeli sebuah bantal bergambar. Apabila Rasulullah melihatnya , dia berdiri di pintu Dan tidak terus masuk ke rumah. Aku menyedari air mukanya berubah kelihatan seperti Ada sesuatu yang tidak disukainya. Aku berkata, "Wahai Rasulullah, aku bertaubat kepada Allah Dan Rasul-Nya, (tolong beritahu aku) apakah dosa Ku?" Rasulullah berkata, " Ada apa dengan bantal ini?" Aku menjawab, "Aku membelinya untuk engkau agar dapat duduk Dan bersandar padanya".


Daripada Said bin Abu al-Hasan, "Ketika saya bersama Ibnu 'Abbas, seorang lelaki datang Dan berkata, "Wahai Ibnu Abbas, pendapatan (periuk nasi) saya adalah dari hasil kerja tangan saya Dan kerja saya adalah membuat gambar-gambar ini". Ibnu 'Abbas berkata, "Saya sekadar memberi tahu apa yang saya dengar dari Rasulullah. Saya mendengar beliau bersabda, "Barang siapa membuat gambar dia akan di-azab oleh Allah sehingga dia mampu menghidupkannya Dan sesungguhnya dia tidak akan berupaya untuk menghidupkannya" . Mendengarkan hal ini, lelaki itu menarik nafas panjang (mengeluh) Dan mukanya menjadi pucat. Ibnu 'Abbas berkata padanya, "Jika kamu masih tetap mahu untuk membuat gambar-gambar, saya menasihatkan agar kamu membuat gambar-gambar pokok (tumbuh-tumbuhan) Dan sebarang gambar yang bukan berupa dari makhluk bernyawa"." (Hadis Riwayat al-Bukhari, Kitab Jual Beli (3/34), no. 428)


... Ibnu 'Abbas berkata padanya, "Jika kamu masih tetap mahu untuk membuat gambar-gambar, saya menasihatkan agar kamu membuat gambar-gambar pokok (tumbuh-tumbuhan) Dan sebarang gambar yang bukan berupa dari makhluk bernyawa"." (Hadis Riwayat al-Bukhari, Kitab Jual Beli (3/34), no. 428)


Daripada Ibnu 'Abbas, "Abu Talha, seorang sahabat Rasulullah Dan seorang sahabat yang pernah bersama dalam peperangan badar memberitahu kepadaku bahawa Rasulullah berkata, "Malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang di dalamnya Ada anjing atau gambar." Yang dia maksudkan adalah gambar yang menyerupai makhluk bernyawa." (Hadis Riwayat al-Bukhari, Kitab Ekspedisi Peperangan Bersama Nabi (5/59), no. 338)


Daripada Abu Talha, "Aku mendengar Rasulullah berkata, "Malaikat (Pembawa Rahmat) tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya Ada anjing atau gambar yang berupa dari makhluk bernyawa"." (Hadis Riwayat al-Bukhari, Kitab Penciptaan (4/54), no. 448)


Malaikat Rahmat Tidak Akan Memasuki RumahYang Mengandungi (Menayangkan/ Memaparkan) Gambar


Daripada Abu Talha, "Aku mendengar Rasulullah berkata, "Malaikat (Pembawa Rahmat) tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya ada anjing atau gambar yang berupa dari makhluk bernyawa"." (Hadis Riwayat al-Bukhari, Kitab Penciptaan (4/54), no. 448)


"Suatu ketika Malaikat Jibril berjanji kepada Nabi yang mana dia akan datang menemui Nabi, tetapi dia tidak datang-datang. Dan kemudiannya dia (Jibril) memberitahu, "Kami dari golongan malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang di dalamnya mengandungi gambar (berupa makhluk bernyawa) atau anjing." (Hadis Riwayat al-Bukhari (4/54), no. 450)


'Aisyah menyatakan bahawa Jibril ('alaihis salam) berjanji dengan Rasulullah (s.a.w.) untuk menemuinya pada masa yang telah ditetapkan, namun pada masa yang tersebut, dia (Jibril) tidak datang. Kemudiannya Nabi mencampakkan tongkat di tangannya dan berkata, "Tidak pernah Allah dan utusannya (Malaikat Jibril) memungkiri janji". Kemudian nabi terlihat dan menemui anak anjing di bawah katil dan berkata, "Aisyah, bila anjing ini masuk ke sini?" Dan beliau ('Aisyah) menjawab, "Demi Allah, saya tidak tahu." Kemudiannya Nabi mengarahkan dan anjing itu pun dikeluarkan. Tidak lama selepas itu, Jibril pun datang dan Rasulullah berkata kepadanya, "Engkau berjanji kepada saya dan saya menantikan engkau, tetapi engkau tidak datang-datang. Jibril pun menyatakan, "Di dalam rumah-mu ada anjing, di mana ia menghalang (saya untuk masuk), untuk kami (malaikat) tidak masuk rumah yang di dalamnya ada anjing atau gambar"." (Hadis Riwayat Muslim, Kitab Pakaian &Perhiasan (24), no. 5246)


Daripada Ibnu 'Abbas, "Nabi pernah memasuki Ka'bah dan menemui di dalamnya (lukisan) gambar Nabi Ibrahim dan Mariam. Kemudiannya beliau berkata, "Benda apa ini? Bukankah mereka mengetahui bahawa malaikat tidak masuk rumah yang di dalamnya mengandungi gambar; termasuklah gambar (nabi) Ibrahim ini.. Dan kenapa dia digambarkan sedang mempraktikkan meramal dengan anak panah?"." (Hadis Riwayat al-Bukhari, Kitab Para Nabi (4/55), no. 570)


Daripada Ibnu 'Abbas, "Abu Talha, seorang sahabat Rasulullah dan seorang sahabat yang pernah bersama dalam peperangan badar memberitahu kepadaku bahawa Rasulullah berkata, "Malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada anjing atau gambar." Yang dia maksudkan adalah gambar yang menyerupai makhluk bernyawa." (Hadis Riwayat al-Bukhari, Kitab Ekspedisi Peperangan Bersama Nabi (5/59), no. 338)


Daripada Aisyah, Nabi menyatakan: "Malaikat (pembawa rahmat) tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat gambar." (Hadis Riwayat al-Bukhari, Kitab Jual Beli (3/34), no. 318)


Walaubagaimanapun Hukum Fiqh bukanlah kesemuanya ”rigid” berikut beberapa pendapat ulamak yg terkenal.


Imam al-Hafiz Ibnu Hajar al-Atsqalani mengatakan:


"Kata al-Khaththabi: dan gambar yang menghalangi masuknya malaikat ke dalam rumah adalah gambar yang padanya terpenuhi hal-hal yang haram, yakni gambar-gambar berupa makhluk yang bernyawa, yang tidak terpotong kepalanya atau tidak dihinakan. Dan bahawasanya dosa tukang gambar itu besar kerana gambar-gambar itu ada yang di-ibadahi selain ALLAH, selain itu gambar tersebut mudah menimbulkan fitnah (bahaya) bagi yang memandangnya (gambar wanita, tokoh, ulama, red)." (Dinukil dari Majalah Salafy, Edisi V/Zulhijjah/ 1416/1996. Judul asli - Fatwa Ulama tentang Hukum Gambar, oleh Syaikh Abdullah Bin Abdul Aziz bin Baz, mufti Saudi Arabia )


Imam an-Nawawi mengatakan dalam kitabnya, Syarah Sahih Muslim:


"Sahabat kami dan para Ulama selain mereka mengatakan bahawa haramnya membuat gambar haiwan adalah sekeras-keras pengharamaan. Ini termasuk dosa besar kerana ancamannya juga amat besar, sama saja apakah ia dibuat untuk dihinakan atau tidak. Bahkan membuatnya jelas sekali haram kerana meniru ciptaan ALLAH. Sama saja apakah itu dilukis pada pakaian, permadani, mata wang, bejana, dinding atau lainnya. Adapun menggambar pepohonan dan sesuatu yang tidak bernyawa, tidak mengapa. Inilah hakikat hukum membuat gambar. Sedangkan gambar makhluk bernyawa, jika digantung/ditampal di dinding, di serban dan tindakan yang tidak termasuk menghinakannya, maka jelas hal itu terlarang. Sebaliknya bila dibentangkan dan dipijak sebagai alas kaki atau sebagai sandaran (setelah dipotong kepalanya, ed.) maka tidaklah haram dan tidak ada bezanya adakah gambar yang tersebut berjasad (mempunyai bayangan atau 3 dimensi) atau tidak. Ini adalah kesimpulan mazhab kami dalam masalah ini yang semakna dengan perkataan jumhur Ulama dari kalangan para Sahabat, Tabi'in, dan orang yang sesudah mereka (Tabi'ut Tabi'in). Ini juga pendapat Imam ats-Tsauri, Malik Bin Anas dan Abu Hanifah serta ulama lainnya.


"Tinggalkan apa yang meragukanmu kepada yang tidak meragukanmu. " (Hadis Riwayat Ahmad, 1/200. Disahihkan oleh Ahmad Syakir dalam tahqiqnya terhadap Musnad, 3/169. ath-Thayalisi, m.s. 163, no. 1178 dan al-Albani mensahihkannya dalam Jamius Shaghir, no. 3372 dan 3373)


Sheikh Muhammad bin Sholeh al-Utsaimin ditanya mengenai hukum membuat gambar, sama ada dengan menggunakan tangan (melukis) atau dengan alat pembuat gambar (kamera), apa hukum menggantung gambar di atas dinding, dan apa hukum memiliki gambar hanya sekadar dijadikan sebagai kenangan – berikut jawapannya.


Melukis dengan tangan adalah perbuatan yang diharamkan, bahkan melukis adalah termasuk salah satu dosa besar, kerana Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam melaknat para pembuat gambar (pelukis), sedangkan laknat tidak akan ditunjukan kecuali terhadap suatu dosa besar, sama ada yang digambar untuk tujuan mengungkapkan keindahan, atau yang dilukiskan (dijadikan gambar) sebagai model (bahan bantuan, ed.) bagi para pelajar, atau untuk hal-hal lainnya, maka hal itu adalah haram.


Tetapi bila seseorang melukiskan (menjadikan gambar) dari bahagian tubuh, seperti tangan saja, maka hal itu diperbolehkan. Adapun mengambil gambar dengan menggunakan alat fotografi, maka hal itu diperbolehkan kerana tidak termasuk pada perbuatan melukis. Yang menjadi pertanyaan adalah: Apa maksud dari pengambilan gambar tersebut? Jika pengambilan gambar (pemotretan) itu adalah yang dimaksudkan agar dimiliki oleh seseorang meskipun hanya dijadikan sebagai kenangan, maka pengambilan gambar tersebut hukumnya menjadi haram, hal itu dikeranakan segala macam sarana bergantung dari tujuan untuk apa sarana tersebut dipergunakan, sedangkan memiliki gambar hukumnya adalah haram. Kerana Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam telah menjelaskan bahawa malaikat enggan memasuki rumah yang ada gambar di dalamnya, di mana hal itu menunjukkan kepada haramnya memiliki dan meletakkan gambar di dalam rumah.


Adapun menggantungkan gambar atau foto di atas dinding adalah haram hukumnya sehingga tidak diperbolehkan untuk menggantungnya meskipun sekadar untuk kenangan, kerana malaikat enggan memasuki rumah yang di dalamnya terdapat gambar. (Rujukan: Fatwa-Fatwa Sheikh Ibn Utsaimin yang beliau tanda tangani, disalin dari kitab al-Fatawa asy-Syar'iyyah Fi al-Masa'il al-Ashriyyah Min Fatawa Ulama al-Balad al-Haram, Edisi Indonesia "Fatwa-Fatwa Terkini-3", Penyusun Khalid al-Juraisy, Penerjemah Amir Hamzah, Penerbit Darul Haq)

Wednesday, June 17, 2009

Kelebihan Surah-Surah

Sabda Rasulullah s.a.w.: “Sesiapa membaca surah Al-Waqi’ah setiap hari, ia tidak akan ditimpa kefakiran.”


Sabda Rasulullah s.a.w. : “Siapa membaca surah Al-Waqi’ah setiap malam, dia tidak akan ditimpa kesusahan atau kemiskinan selama-lamanya. (Diriwayatkan oleh Baihaqi dari Ibnu Mas’ud r.a.)


Sabda Rasulullah s.a.w. : “Ajarkanlah surah Al-Waqi’ah kepada isteri-isterimu. Kerana sesungguhnya ia adalah surah Kekayaan.” (Hadis riwayat Ibnu Ady)


Sabda Rasulullah s.a.w. : “Barang siapa yang membaca surah Al-Waqi’ah setiap malam maka dia tidak akan tertimpa kefakiran dan kemiskinan selamanya. Dan surah Al-Waqi’ah adalah surah kekayaan, maka bacalah ia dan ajarkan kepada anak-anakmu semua.”


Menurut fatwa sebahagian Ulama’ katanya: “Barangsiapa membaca surah Al-Waqi’ah pada setiap hari dan malam dalam satu majlis sebanyak 40 kali, selama 40 hari pula, maka Allah akan memudahkan rezekinya dengan tanpa kesukaran dan mengalir terus dari pelbagai penjuru serta berkah pula.”


LAIN-LAIN KELEBIHAN SURAH

SURAH AL-FATIHAH

Sabda Rasulullah s.a.w.,"Sebaik-baik Al-Quran adalah ......(iaitu surah al-Fatihah)". (H.R. Baihaqi)

SURAH AL-BAQARAH

Sabda Rasulullah s.a.w.,"Bacalah surah al-Baqarah di rumahmu keana sesungguhnya syaitan tidak akan masuk rumah yang dibaca di dalamnya surah al-Baqarah." (H.R. Al-Hakim)

SURAH AL-KAHFI

Sabda Rasulullah s.a.w. ,"Barangsiapa membaca surah al-Kahf pada hari Jumaat nescaya cahaya meneranginya selama di antara 2 Jumaat." (H.R. al-Baihaqi)

SURAH YASIIN

Sabda Rasulullah s.a.w. ,"Barangsiapa membaca surah Yasiin di permulaan hariakan dipenuhi hajat pada hari itu." (H.R. Al-Darimi)

SURAH AL-DUKHAN

Sabda Rasulullah s.a.w. ,"Barangsiapa membaca surah al-Dukhan di waktu malam maka meminta ampun baginya 70000 para malaikat di waktu pagi." (H.R. al-Tirmidzi)

SURAH AL-MULK

Sabda Rasulullah s.a.w. ,"Sesungguhnya dalam Al-Quran ada satu surah yang mempunyai 30 ayat yang memberi syafaat kepada seorang lelaki sehingga ia diberi keampunan iaitu.......(iaitu surah Al-Mulk)." (H.R, al-Nasai')

SURAH AL-KAFIRUN

Sabda rasulullah s.a.w. ,"Apabila kamu hendak tidur di waktu malam maka hendaklah kamu membaca ...(surah al-Kafirun) kemudian tidurlah bila selesai membacanya kerana ia adalah pembebasan daripada syirik." (H.R. al-Tirmidzi)

SURAH AL-IKHLASH

Sabda Rasulullah s.a.w. ,"Barangsiapa membaca .....(surah Al-Ikhlash) seolah-olah ia membaca sepertiga Al-Quran." (H.R. al-Tirmidzi)

Tuesday, June 16, 2009

PETUA UNTUK KURUSKAN BADAN DAN KEMPISKAN PERUT

Dibawah ini ada beberapa cara untuk menurunkan berat badan yang berlebihan dan kempiskan perut.


1. Air limau nipis yang anda minum boleh menurunkan berat badan anda. Caranya: Sediakan dua biji limau nipis atau limau kasturi setiap hari, setelah itu perah airnya ke dalam gelas yang berisi dengan air sejuk, masukkan ke dalam peti sejuk. Setelah itu bolehlah dijadikan air minuman setiap kali selepas anda makan tengahari dan makan malam. Cara ini boleh diikuti dengan senaman ringan. Amalkanlah meminumnya selama sebulan, berat badan anda akan beransur turun.


2. Ambil 3 sudu besar serbuk teh cina dan rendam dalam air. Tapis dan campurkan dengan air perahan limau nipis. Amalkan selalu meminumnya 2 kali sehari iaitu sebelum sarapan dan sebelum tidur.


3. Jika anda mengalami masalah berat badan, air asam jawa baik dijadikan minuman harian. Air asam jawa akan mengurangkan kadar lemak dalam badan anda. Caranya: Ambil sebuku asam jawa, ramas ke dalam air sebanyak segelas. Masukkan ke dalam peti sejuk, anda jadikan minuman, selepas anda makan tengahari atau makan malam. Amalkan setiap hari, anda akan dapati tubuh anda akan bertambah segar dan langsing.


4. Selepas makan amalkan meminum Teh Hijau atau Teh Cina tambah dengan serbuk Kayu Manis dan Madu


5. Untuk mengelakkan badan menjadi gemuk selepas bersalin, cuba petua berikut :
 • Ambil 5cm halia bara ( Halia Cina ), 10 biji lada hitam, 30 ekor ikan bilis.
 • Tumbuk kesemua sehingga lumat.
 • Perahkan air Limau Nipis.
 • Dan makanlah bersama nasi panas waktu pagi dan malam, setiap hari sewaktu dalam pantang.

6. Mengurangkan buncit - Bagi lelaki yang mengalami masalah perut buncit, anda boleh mencuba petua ini iaitu ambil sedikit kapur makan dan sebiji limau purut yang telah di perah jusnya. Kapur dan limau tadi dicampur dan digaul hingga sebati. Amalkan sapu disekeliling perut sebelum masuk tidur biarkan kering sehingga pagi.


7. Mengempiskan Perut - Petua yang mudah dan kos yang murah. Anda perlu mengambil limau nipis yang telah dicampur dengan teh tanpa gula untuk tiap-tiap hari kemudian diminum. Amalkan meminum air ini dan insyaallah perut anda yang buncit akan menjadi kempis. Petua ini untuk orang yang tiada mengidap sebarang penyakit.


8. Kempiskan Perut Anda - Nak kempiskan perut senang aje, ambil air limau nipis dan campur dengan kapur sirih. Lumurkan atau sapu dekat perut, amalkan setiap malam. Insyaallah perut anda akan lebih menarik.

Selamat Mencuba!

Monday, June 15, 2009

Kejujuran Seorang Saudagar Permata

BISMILLAHHIRRAHMANIRRAHIM
Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang

Pada suatu hari, seorang saudagar perhiasan di zaman Tabiin bernama Yunus bin Ubaid, menyuruh saudaranya menjaga kedainya kerana ia akan keluar solat. Ketika itu datanglah seorang badwi yang hendak membeli perhiasan di kedai itu. Maka terjadilah jual beli di antara badwi itu dan penjaga kedai yang diamanahkan tuannya tadi.

Satu barang perhiasan permata yang hendak dibeli harganya empat ratus dirham. Saudara kepada Yunus menunjukkan suatu barang yang sebetulnya harga dua ratus dirham. Barang tersebut dibeli oleh badwi tadi tanpa diminta mengurangkan harganya tadi. Di tengah jalan, dia terserempak dengan Yunus bin Ubaid. Yunus bin Ubaid lalu bertanya kepada si badwi yang membawa barang perhiasan yang dibeli dari kedainya tadi. Sememangnya dia mengenali barang tersebut adalah dari kedainya. Saudagar Yunus bertanya kepada badwi itu,
"Berapakah harga barang ini kamu beli?"Badwi itu menjawab, "Empat ratus dirham."
"Tetapi harga sebenarnya cuma dua ratus dirham saja. Mari ke kedai saya supaya saya dapat kembalikan wang selebihnya kepada saudara." Kata saudagar Yunus lagi.

"Biarlah, ia tidak perlu. Aku telah merasa senang dan beruntung dengan harga yang empat ratus dirham itu, sebab di kampungku harga barang ini paling murah lima ratus dirham."
Tetapi saudagar Yunus itu tidak mahu melepaskan badwi itu pergi.

Didesaknya juga agar badwi tersebut balik ke kedainya dan bila tiba dikembalikan wang baki kepada badwi itu. Setelah badwi itu beredar, berkatalah saudagar Yunus kepada saudaranya,
"Apakah kamu tidak merasa malu dan takut kepada Allah atas perbuatanmu menjual barang tadi dengan dua kali ganda?"Marah saudagar Yunus lagi."Tetapi dia sendiri yang mahu membelinya dengan harga empat ratus dirham." Saudaranya cuba mempertahankan bahwa dia dipihak yang benar.

Kata saudagar Yunus lagi, "Ya, tetapi di atas belakang kita terpikul satu amanah untuk memperlakukan saudara kita seperti memperlakukan terhadap diri kita sendiri."

Jika kisah ini dapat dijadikan tauladan bagi peniaga-peniaga kita yang beriman, amatlah tepat. Kerana ini menunjukkan peribadi seorang peniaga yang jujur dan amanah di jalan mencari rezeki yang halal. Jika semuanya berjalan dengan aman dan tenteram kerana tidak ada penipuan dalam perniagaan.

Dalam hal ini Rasulullah S.A.W bersabda,
"Sesungguhnya Allah itu penetap harga, yang menahan, yang melepas dan memberi rezeki dan sesungguhnya aku harap bertemu Allah di dalam keadaan tidak seorang pun dari kamu menuntut aku lantaran menzalimi di jiwa atau diharga."
(Diriwayat lima imam kecuali Imam Nasa'i)

Sunday, June 14, 2009

Kisah Luqman Dan Telatah Manusia

بسم الله الرحمن الرحيم
Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang

Dalam sebuah riwayat menceritakan, pada suatu hari Luqman Hakim telah masuk ke dalam pasar dengan menaiki seekor himar, manakala anaknya mengikut dari belakang.

Melihat tingkah laku Luqman itu, setengah orang pun berkata,

'Lihat itu orang tua yang tidak bertimbang rasa, sedangkan anaknya dibiarkan berjalan kaki."

Setelah mendengarkan desas-desus daripada orang ramai maka Luqman pun turun dari himarnya itu lalu diletakkan anaknya di atas himar itu.

Melihat yang demikian, maka orang di pasar itu berkata pula,

"Lihat orang tuanya berjalan kaki sedangkan anaknya sedap menaiki himar itu, sungguh kurang adab anak itu."

Sebaik saja mendengar kata-kata itu, Luqman pun terus naik ke atas belakang himar itu bersama-sama dengan anaknya.

Kemudian orang ramai pula berkata lagi,

"Lihat itu dua orang menaiki seekor himar, sungguh menyiksakan himar itu."

Oleh kerana tidak suka mendengar percakapan orang, maka Luqman dan anaknya turun dari himar itu, kemudian terdengar lagi suara orang berkata,

"Dua orang berjalan kaki, sedangkan himar itu tidak dinaikinya."


Dalam perjalanan mereka kedua beranak itu pulang ke rumah, Luqman Hakim telah menasihati anaknya tentang sikap manusia dan telatah mereka, katanya,

"Sesungguhnya tiada terlepas seseorang itu dari percakapan manusia. Maka orang yang berakal tiadalah dia mengambil pertimbangan melainkan kepada Allah S.W.T saja. Barang siapa mengenal kebenaran, itulah yang menjadi pertimbangannya dalam tiap-tiap satu."

Kemudian Luqman Hakim berpesan kepada anaknya, katanya,

"Wahai anakku, tuntutlah rezeki yang halal supaya kamu tidak menjadi fakir. Sesungguhnya tiadalah orang fakir itu melainkan tertimpa kepadanya tiga perkara, iaitu tipis keyakinannya (iman) tentang agamanya, lemah akalnya (mudah tertipu dan diperdayai orang) dan hilang kemuliaan hatinya (keperibadiannya), dan lebih celaka lagi daripada tiga perkara itu ialah orang-orang yang suka merendah-rendahkan dan meringan-ringankannya."


p/s: Susah bagi kita untuk memuaskan hati semua orang, sehingga ada saja kata-kata yang kurang enak didengari..tetapi insyaAllah dengan keikhlasan hati hanya kerana Allah, kita dapat menjadi insan yang kuat untuk menghadapi cabaran...Allah Maha Mengetahui...Semoga yang baik itu datangnya daripada Allah S.W.T dan yang buruk itu datangnya daripada kelemahan diri ini jua..

Saturday, June 13, 2009

Rasulullah S.A.W Dan Pengemis Yahudi Buta

بسم الله الرحمن الرحيم
Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang

Di sudut pasar Madinah Al-Munawarah seorang pengemis Yahudi buta hari demi hari apabila ada orang yang mendekatinya ia selalu berkata ,

"Wahai saudaraku jangan dekati Muhammad, dia itu orang gila, dia itu pembohong, dia itu tukang sihir, apabila kalian mendekatinya kalian akan dipengaruhinya".

Setiap pagi Rasulullah S.A.W mendatanginya dengan membawa makanan, dan tanpa berkata sepatah kata pun Rasulullah SAW menyuap makanan yang dibawanya kepada pengemis itu walaupun pengemis itu selalu berpesan agar tidak mendekati orang yang bernama Muhammad. Rasulullah S.A.W melakukannya hingga menjelang Baginda S.A.W wafat. Setelah kewafatan Rasulullah tidak ada lagi orang yang membawakan makanan setiap pagi kepada pengemis Yahudi buta itu.

Suatu hari Abu Bakar r.a berkunjung ke rumah anaknya Aisyah r.ha. Beliau bertanya kepada anaknya,
"Anakku adakah sunnah kekasihku yang belum aku kerjakan",

Aisyah r.ha menjawab pertanyaan ayahnya,

"Wahai ayah engkau adalah seorang ahli sunnah hampir tidak ada satu sunnah pun yang belum ayah lakukan kecuali satu sunnah saja".

"Apakah Itu?", tanya Abu Bakar r.a.

"Setiap pagi Rasulullah S.A.W selalu pergi ke hujung pasar dengan membawakan makanan untuk seorang pengemis Yahudi buta yang berada di sana", kata Aisyah r.ha.

Keesokan harinya Abu Bakar r.a. pergi ke pasar dengan membawa makanan untuk diberikannya kepada pengemis itu. Abu Bakar r.a mendatangi pengemis itu dan memberikan makanan itu kepada nya.

Ketika Abu Bakar r.a. mulai menyuapnya, si pengemis marah sambil berteriak,
"Siapakah kamu ?".

Abu Bakar r.a menjawab, "Aku orang yang biasa".

"Bukan !, engkau bukan orang yang biasa mendatangiku", jawab si pengemis buta itu.

"Apabila ia datang kepadaku tidak susah tangan ini memegang dan tidak susah mulut ini mengunyah. Orang yang biasa mendatangiku itu selalu menyuapiku, tapi terlebih dahulu dihaluskannya makanan tersebut dengan mulutnya setelah itu ia berikan pada ku dengan mulutnya sendiri", pengemis itu melanjutkan perkataannya.

Abu Bakar r.a. tidak dapat menahan air matanya, ia menangis sambil berkata kepada pengemis itu,
"Aku memang bukan orang yang biasa datang pada mu, aku adalah salah seorang dari sahabatnya, orang yang mulia itu telah tiada. Ia adalah Muhammad Rasulullah S.A.W".

Setelah pengemis itu mendengar cerita Abu Bakar r.a. dia pun menangis dan kemudian berkata,

"Benarkah demikian?, selama ini aku selalu menghinanya, memfitnahnya, ia tidak pernah memarahiku sedikitpun, ia mendatangiku dengan membawa makanan setiap pagi, Baginda begitu mulia.... "

Akhirnya pengemis Yahudi buta tersebut bersyahadat dihadapan Abu Bakar r.a.


Begitulah mulianya Rasulullah S.A.W. Sifat-sifat terpuji Rasulullah menjadi contoh tauladan yang baik kepada seluruh umat Islam di seluruh pelusok dunia.

Semoga yang baik itu datangnya daripada Allah S.W.T dan yang buruk itu datangnya daripada kelemahan diri ini jua..

Friday, June 12, 2009

Solat itu tiang agama...

Pada suatu senja yang lenggang, terlihat seorang wanita berjalan terhuyung-huyung. Pakaiannya yang serba hitam menandakan bahwa ia berada dalam dukacita yang mencekam. Kerudungnya menangkup rapat hampir seluruh wajahnya. Tanpa hias muka atau perhiasan menempel di tubuhnya. Kulit yang bersih, badan yang ramping dan roman mukanya yang ayu, tidak dapat menghapus kesan kepedihan yang tengah meruyak hidupnya. Dia melangkah terseret-seret mendekati kediaman rumah Nabi Musa a.s.


Diketuknya pintu pelan-pelan sambil mengucapkan uluk salam. Maka terdengarlah ucapan dari dalam "Silakan masuk".


Perempuan cantik itu lalu berjalan masuk sambil kepalanya terus merunduk. Air matanya berderai tatkala ia berkata, "Wahai Nabi Allah. Tolonglah saya. Doakan saya agar Tuhan berkenan mengampuni dosa keji saya."


"Apakah dosamu wahai wanita ayu?" tanya Nabi Musa a.s. terkejut.


"Saya takut mengatakannya. "jawab wanita cantik.


"Katakanlah jangan ragu-ragu!" desak Nabi Musa.


Maka perempuan itupun terpatah bercerita, "Saya... telah berzina. "


Kepala Nabi Musa terangkat,hatinya tersentak.


Perempuan itu meneruskan, "Dari perzinaan itu saya pun... lantas hamil. Setelah anak itu lahir, langsung saya... cekik lehernya sampai... mati," ucap wanita itu seraya menangis semahu-mahunya.


Nabi Musa berapi-api matanya. Dengan muka berang ia mengherdik, "Perempuan bejad, enyah kamu dari sini! Agar siksa Allah tidak jatuh ke dalam rumahku karena perbuatanmu. Pergi!"... teriak Nabi Musa sambil memalingkan mata karena jijik.


Perempuan berwajah ayu dengan hati bagaikan kaca membentur batu, hancur luluh segera bangkit dan melangkah surut. Dia terantuk-antuk keluar dari dalam rumah Nabi Musa. Ratap tangisnya amat memilukan. Ia tak tahu harus kemana lagi hendak mengadu. Bahkan ia tak tahu mau dibawa ke mana lagi kaki-kakinya. Bila seorang Nabi saja sudah menolaknya, bagaimana pula manusia lain bakal menerimanya?


Terbayang olehnya betapa besar dosanya, betapa jahat perbuatannya. Ia tidak tahu bahwa sepeninggalannya, Malaikat Jibril turun mendatangi Nabi Musa. Sang Ruhul Amin Jibril lalu bertanya, "Mengapa engkau menolak seorang wanita yang hendak bertaubat dari dosanya? Tidakkah engkau tahu dosa yang lebih besar daripadanya."


Nabi Musa terperanjat. "Dosa apakah yang lebih besar dari kekejian wanita pezina dan pembunuh itu?"


Maka Nabi Musa dengan penuh rasa ingin tahu bertanya kepada Jibril. "Betulkah ada dosa yang lebih besar daripada perempuan yang nista itu?"


" Ada !" jawab Jibril dengan tegas.


"Dosa apakah itu?" tanya Musa kian penasaran.


"Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja dan tanpa menyesal. Orang itu dosanya lebih besar dari pada seribu kali berzina".


Mendengar penjelasan ini Nabi Musa kemudian memanggil wanita tadi untuk menghadap kembali kepadanya. Ia mengangkat tangan dengan khusuk untuk memohonkan ampunan kepada Allah untuk perempuan tersebut.


Nabi Musa menyadari, orang yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja dan tanpa penyesalan adalah sama saja seperti berpendapat bahwa sembahyang itu tidak wajib dan tidak perlu atas dirinya. Berarti ia seakan-akan menganggap remeh perintah Tuhan, bahkan seolah-olah menganggap Tuhan tidak punya hak untuk mengatur dan memerintah hamba-Nya. Sedang orang yang bertobat dan menyesali dosanya dengan sungguh-sungguh berarti masih mempunyai iman di dadanya dan yakin bahwa Allah itu berada di jalan ketaatan kepada-Nya. Itulah sebabnya Tuhan pasti mau menerima kedatangannya.


(Dikutip dari buku 30 kisah teladan - KH Abdurrahman Arroisy)


Dalam hadis Nabi SAW disebutkan : Orang yang meninggalkan sholat lebih besar dosanya dibanding dengan orang yang membakar 70 buah Al-Qur'an, membunuh 70 nabi dan bersetubuh dengan ibunya di dalam Ka'bah.


Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa orang yang meninggalkan sholat sehingga terlewat waktu, kemudian ia mengqadanya, maka ia akan disiksa dalam neraka selama satu huqub.Satu huqub adalah delapan puluh tahun. Satu tahun terdiri dari 360 hari, sedangkan satu hari di akherat perbandingannya adalah seribu tahun di dunia.


Demikianlah kisah Nabi Musa dan wanita pezina dan dua hadis Nabi, mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita dan timbul niat untuk melaksanakan kewajiban sholat dengan istiqomah.

Thursday, June 11, 2009

Inilah contohnya dunia, maka berhati-hatilah kamu..

DULU ada seorang lelaki datang kepada Nabi Isa as dan ingin bersahabat dengannya. Nabi Isa menerima permintaan lelaki itu.


Satu hari mereka berjalan di tepi sungai dan makan tiga potong roti. Nabi Isa sepotong, sepotong untuk orang itu manakala sepotong lagi disimpan. Nabi Isa kemudian pergi ke sungai untuk minum dan apabila kembali semula roti yang sepotong itu tidak ada. Lalu Nabi Isa bertanya sahabatnya: “Siapa mengambil sepotong roti itu?” Jawab lelaki itu: “Aku tidak tahu.”


Maka berjalanlah kedua-duanya. Tiba-tiba mereka melihat rusa dengan dua anaknya, maka ditangkap satu daripada anak rusa itu lalu disembelih dan dibakar. Kemudian dimakan berdua. Lalu Nabi Isa menyuruh anak rusa yang dimakan itu supaya hidup kembali, maka hiduplah ia dengan izin Allah. Kemudian Nabi Isa bertanya: “Demi Allah, yang memperlihatkan kepadamu bukti kekuasaan-Nya itu, siapakah yang mengambil sepotong roti itu?” Jawab lelaki itu: “Aku tidak tahu.”


Kemudian, kedua-duanya meneruskan perjalanan hingga sampai ke tepi sungai, lalu Nabi Isa memegang tangan sahabatnya dan mengajaknya berjalan hingga sampai ke seberang, lalu ditanya sahabat itu sekali lagi: “Demi Allah, yang memperlihatkan kepadamu bukti ini, siapakah yang mengambil sepotong roti itu?” Lelaki itu menjawab: “Aku tidak tahu.”


Kemudian berjalanlah mereka ketika di hutan. Mereka duduk-duduk dan Nabi Isa mengambil tanah serta kerikil lalu diperintahkan: “Jadilah emas dengan izin Allah.” Maka dengan tiba-tiba tanah dan kerikil itu berubah menjadi emas, lalu dibahagi tiga bahagian. Nabi Isa berkata: “Untukku sepertiga, dan kamu sepertiga, sedang sepertiga ini untuk orang yang mengambil roti.” Serentak sahabat itu menjawab: “Akulah yang mengambil roti itu.”


Nabi Isa berkata: “Maka ambillah semua bahagian ini untukmu.” Lalu kedua-duanya berpisah. Kemudian orang itu didatangi dua orang yang mahu merompak harta itu dan ingin membunuhnya.


Begitupun, lelaki itu membuat tawaran berkongsi emas dimilikinya. Perompak terbabit setuju, lalu menyuruh seorang daripada perompak tersebut pergi ke pasar berbelanja makanan. Maka timbul perasaan orang yang berbelanja itu, dan berkata dalam hatinya: “Untuk apa kita membahagi wang dan harta ini. Lebih baik makanan ini saya bubuh racun saja, biar kedua-duanya mati, dan saya ambil semua harta itu.” Lalu dibubuhnya racun dalam makanan itu.


Sementara seorang perompak yang tinggal itu berkata: “Untuk apa kita membahagikan harta ini, lebih baik jika dia datang, kita bunuh saja, lalu harta itu kita bagi dua.”


Ketika datang orang yang berbelanja itu, dia segera dibunuh oleh kedua-duanya, lalu hartanya dibahagi dua. Kemudian mereka makan makanan yang dibubuh racun itu, matilah kedua-duanya, dan tinggallah harta itu di hutan.


Kemudian ketika Nabi Isa berjalan di hutan dan melihat hal itu, berkata Nabi Isa kepada sahabatnya: “Inilah contohnya dunia, maka berhati-hatilah kamu."

Wednesday, June 10, 2009

Kisah sebiji teko...


Ada sepasang suami isteri yang sangat meminati barang-barang antik dan tembikar. Ketika mereka berjalan-jalan di sepanjang kedai pada suatu hari, mereka terpandang sebiji teko yang diperbuat daripada tanah liat.


"Cantiknya teko itu. Boleh kami pegang dan lihat? Kami tidak pernah jumpa teko secantik ini." kata si isteri kepada penjual teko tersebut.


"Tentu boleh." kata penjual sambil menghulurkan teko itu kepada pasangan tersebut.


Tiba-tiba pasangan suami isteri itu seakan-akan terdengar satu suara daripada teko tersebut.


"Dulu bukan secantik ini rupa saya. Asalnya saya daripada tanah liat yang berwarna merah dan sangat hodoh rupa saya. Kemudian tuan saya menguli dan mengadun saya. Saya menjerit kesakitan sambil menyuruh tuan saya berhenti melakukan begitu pada saya tetapi dia hanya tersenyum sambil berkata, 'belum lagi.'"


"Kemudian dia meletakkan saya di atas satu roda berpusing dan saya berpusing bersama-sama roda tersebut sehingga merasa pening dan meloya. Saya menjerit lagi sambil menyuruh tuan saya menghentikan pusingan roda tersebut tetapi dia hanya menggeleng sambil berkata, 'belum lagi.'"


"Kemudian dia meletakkan saya di dalam oven. Tidak pernah saya merasa kepanasan sedemikian rupa. Saya tidak faham kenapa tuan saya sanggup membakar saya. Saya menjerit kepanasan sambil meminta tuan saya membukakan pintu oven itu. Saya tidak tahan berada dalam kepanasan begitu tetapi dia hanya berkata, 'belum lagi.'"


"Selepas beberapa jam berada di dalam oven tersebut, akhirnya saya dikeluar dan diletakkan di atas sebuah para. Suhu badan saya menjadi normal semula dan saya berasa lega. Kemudian tuan saya mengecat seluruh badan saya. Bau cat itu sungguh memualkan saya dan saya hampir termuntah. Saya merayu kepada tuan saya agar dia berhenti mengecat saya tetapi dia hanya berkata, 'belum lagi.'"


"Tiba-tiba dia membuka pintu oven dan saya dimasukkan semula ke dalamnya. Kali ini kepanasan oven tersebut dua kali ganda dari kepanasan kali pertama dahulu. Saya sedar saya tidak akan dapat bertahan lama. Saya menjerit, menangis dan merayu kepada tuan saya agar dia tidak menyiksa saya begitu, tetapi dia tidak memperdulikan jeritan dan tangisan saya. Dia cuma berkata, 'belum lagi.'"


"Saya merasakan hayat saya hampir tamat di situ. Saya hampir berputus asa apabila tuan saya membuka pintu oven tersebut. Saya tidak dapat berkata-kata lagi. Dia mengeluarkan saya dari oven itu dan meletakkan saya di atas para. Saya ditinggalkan di situ selama beberapa jam. Suhu badan saya berbalik kepada normal. Dalam hati saya tertanya..apalagi bentuk penyiksaan yang bakal saya terima selepas ini."


"Dari jauh saya ternampak tuan saya datang bersama sebuah cermin di tangannya. Dia menyuruh saya melihat diri saya melalui cermin tersebut. Saya hampir tidak percaya melihatnya. Adakah saya secantik ini? Tidak mungkin!"


"Kemudian tuan saya memberitahu, dia amat memahami akan kesakitan yang saya alami ketika saya diuli dan diadun tapi sekiranya dia tidak buat begitu, saya akan menjadi kering kontang. Tuan saya juga mengerti akan kepeningan saya berada di atas roda berpusing itu tapi jika dia tidak buat begitu, saya tidak mempunyai bentuk. Dia juga memahami akan keperitan berada di dalam kepanasan oven tetapi jika dia tidak buat begitu, saya mungkin akan retak. Dia juga tahu bahawa bau cat itu amat meloyakan tapi jika dia tidak buat begitu, tentu tidak ada warna warni dalam kehidupan saya. Dan dia lebih daripada mengerti akan keperitan dan kepanasan berada di dalam oven buat kali kedua dengan suhu yang lebih panas lagi tapi jika dia tidak buat begitu, mungkin hayat saya tidak panjang. Saya akan mudah retak dan pecah."


"Dan inilah rupa saya sekarang selepas menjalani proses demi proses yang menyakitkan. Saya terhasil sepertimana yang tuan saya idamkan sejak mula dia menyentuh saya."


Allah lebih mengetahui apa yang DIA lakukan ke atas kita. DIA pencipta dan kita ibarat tanah liat. Kita diuli, diadun, dipusing, dipanaskan, diwarnai dan pelbagai lagi ujian yang kadang-kala amat menyakitkan. Semua itu adalah untuk kebaikan kita dan ada hikmahnya di sebalik keperitan tersebut. Allah akan menguji kita dengan sesuatu yang mampu kita hadapi dan tanggung. DIA tidak akan berlaku kejam terhadap hamba-hambanya kerana ALLAH maha pengasih dan maha penyayang. Ketika ditimpa pelbagai dugaan dan ujian yang menyakitkan, hendaklah kita selalu ingat bahawa ALLAH buat begitu untuk kebaikan kita, bukan untuk menyiksa kita. Justeru, jangan terlalu cepat berputus asa dari rahmat TUHAN.

Tuesday, June 9, 2009

Posisi tidur menurut Islam dan Sains

Diriwayatkan daripada Barra2 bin 'Azib r.a: Sesungguhnya Rasulullah s.a.w bersabda:

إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن...

Maksudnya: "Apabila kamu hendak tidur di tempat pembaringan kamu hendaklah kamu berwuduk seperti wuduk untuk solat. Kemudian hendaklah kamu baring di lambung kanan kamu." (Hr Bukhari dan Muslim)


Hadis ini mengajar kepada umat Islam supaya baring pada lambung kanan. Adapun tidur dengan cara yang lain adalah seperti berikut:-

Tidur dengan meniarap
Dr Zafir al-Attar berkata:
"Seseorang yang tidur meniarap diatas perutnya selepas tempoh yang tertentu akan merasai kesusahan untuk bernafas kerana beratnya gump alan belakang badan yang besar yang mengh alan g dada daripada meregang dan mengecut ketika menghembus dan menyedut nafas. Kedudukan seperti ini juga menyebabkan kesukaran pernafasan yang boleh mengganggu jantung dan otak. "


Pengkaji dari Australia telah menyatakan bahawa berlaku peningkatan kematian kanak-kanak kepada tiga kali ganda apabila mereka tidur meniarap dibandingkan jika mereka tidur di lambung kanan atau kiri. Majalah 'Times' juga telah menyatakan bahawa kajian di Britain telah menunjukkan peningkatan kadar kematian mengejut kanak-kanak yang tidur meniarap.


Tidur meniarap adalah dilarang oleh Islam. Abu Hurairah r.a telah meriwayatkan hadis dari Rasulullah s.a.w . Baginda melihat seorang lelaki meniarap. Lalu baginda bersabda:

إن هذه ضجعة يبغضها الله ورسوله

Maksudnya: "Sesungguhnya ini adalah cara baring yang dimurkai oleh Allah dan Rasulnya." (Hr Tirimizi dan Ahmad-hasan lighairihi)


Abu Umamah r.a berkata: Nabi s.a.w lalu dekat seorang lelaki yang tidur meniarap di Masjid. Lalu baginda memukulnya dengan kakinya dan berkata:

قم واقعد فإنها نومة جهنمية

Maksudnya: "Bangunlah kamu dari tidur dan duduklah sesungguhnya ini adalah cara tidur ahli neraka jahannam." (Hr Ibnu Majah)


Tidur menelentang
Dr Zafir al-Attar berkata:
Tidur menelentang akan menyebabkan pernafasan dengan mulut kerana mulut akan terbuka ketika menelentang disebabkan meregangnya rahang bawah. Sepatut dan seeloknya hidung yang bernafas kerana ia terdapat bulu2 dan hingus yang menyaring udara yang masuk dan banyaknya saluran darah yang disediakan untuk memanaskan udara...Bernafas dengan mulut lebih menyebabkan seseorang itu terkena selsema di musim sejuk dan juga menyebabkan keringnya gusi yang akhirnya meneyebabkan radang."


Tidur mengiring ke kiri
Tidur mengiring ke kiri pun tidak elok kerana jantung ketika itu dihimpit oleh paru kanan yang mana ia lebih besar dari paru kiri. Ini akan memberi kesan pada tugas jantung dan mengurangkan kecergasan jantung lebih2 lagi kepada orang yang sudah tua.. Seperti mana perut yang penuh ketika itu akan menekan jantung.


Perbandingan diantara tidur mengiring ke kanan dan tidur mengiring ke kiri
Kajian yang telah menunjukkan bahawa makanan yang lalu daripada perut kepada usus berlangsung diantara 2.5 hingga 4.5 jam apabila orang yang tidur mengiring ke kanan. Manakala orang yang tidur mengiring ke kiri memerlukan masa di antara 5 hingga 8 jam bagi proses yang sama.


Tidur yang terbaik
Tidur yang terbaik adalah dengan kedudukan mengiring ke kanan kerana paru kiri lebih kecil daripada paru kanan. Ini menyebabkan jantung menanggung benda yang lebih ringan. Hati juga akan dalam kedudukan tetap stabil dan tidak tergantung. Perut akan bertenggek diatasnya dengan baik. Ini memudahkan untuk mengosongkan makanan dari perut selepas proses penghadaman.


Rujukan: Mausuah al-I'jazil Qurani Fil Ulum wat Tib wal Falak oleh Dr Nadiah Toyyarah, Musnad Imam Ahmad dan kamus.

Friday, June 5, 2009

The Seven Wonders of the World..Junior high school students in Chicago were studying the Seven Wonders of the World. At the end of the lesson, the students were asked to list what they considered to be the Seven Wonders of the World. Though there was some disagreement, the following received the most votes:
 1. Egypt's Great Pyramids
 2. The Taj Mahal in India
 3. The Grand Canyon in Arizona
 4. The Panama Canal
 5. The Empire State Building
 6. St. Peter's Basilica
 7. China's Great Wall

While gathering the votes, the teacher noted that one student, a quiet girl, hadn't turned in her paper yet. So she asked the girl if she was having trouble with her list. The quiet girl replied, "Yes, a little. I couldn't quite make up my mind because there were so many." The teacher said, "Well, tell us what you have, and maybe we can help."

The girl hesitated, then read, "I think the Seven Wonders of the World are:
 1. to touch...
 2. to taste...
 3. to see...
 4. to hear... (She hesitated a little, and then added...)
 5. to feel...
 6. to laugh...
 7. and to love."

The room was so quiet, you could have heard a pin drop.

Ransangan Sentuhan Ibu

Ibu yang kerap bercakap dan menyentuh bayi mereka membantu merangsang perkembangan sosial bayi.


Sentuhan merupakan salah satu cara yang paling berkesan bagi ibu untuk melahirkan kasih sayang kepada permata hati. Sama ada pada waktu makan, bermain, mandi atau menukar lampin, sentuhan menjalin perasaan kasih yang lebih mendalam buat si manja.


Melalui sentuhan itu jugalah, bayi belajar bersosial dan berkomunikasi mengikut tahap perkembangan usianya. Sekiranya seseorang bayi itu memperoleh sentuhan yang kerap daripada ibunya, perubahan perkembangan tumbesaran dan kemahiran derianya akan memberi respons dan interaksi dengan orang tersayang dengan lebih cepat berbanding dengan bayi yang kekurangan belaian.


Perunding Pediatrik dan Neonatologi Pusat Perubatan Prince Court, Dr. Anna Padmavathy Soosai berkata, sentuhan lembut seorang ibu merupakan pemangkin kepada perkembangan sosial bayi.


Pada peringkat usia dua bulan, senyuman dan sentuhan ibu semasa menyusu, mandi, menyalin lampin atau memakaikan baju adalah detik bayi mengenal siapa ibunya.


"Sentuhan itu seolah-olah bertindak sebagai pelindung dan luahan kasih sayang yang begitu mengasyikkan oleh seorang yang telah mengandung dan melahirkannya ke dunia ini. Pada waktu usia yang awal inilah detik terbaik untuk ibu menyentuh dan membelai bayi. Adalah suatu yang merugikan sekiranya tidak berbuat demikian dan hanya menyerahkan kepada pembantu rumah melakukannya. Ibu sebenarnya kehilangan peluang untuk mengasihi bayi yang di kandung selama sembilan bulan 10 hari itu kerana waktu inilah mereka mula mengenal ibunya dan memperoleh kasih sayang," katanya.


Menurut Dr. Anna, salah satu perkara yang sering dilakukan oleh ibu bapa yang baru memperoleh anak ialah membeli pelbagai jenis permainan. Ini sebenarnya tidak perlu terutama pada usia di bawah empat bulan kerana bayi hanya boleh melihat pelbagai warna ketika berusia empat bulan.


Pada usia bawah empat bulan, bayi hanya inginkan sentuhan dan wajah ibunya sahaja. Justeru itu, dinasihatkan ibu-ibu supaya sentiasa bercakap-cakap dengan bayi kerana ia adalah rangsangan kepada perkembangan sosial yang paling berkesan.


"Terdapat empat tanda jalinan kasih sayang yang sering dilihat pada bayi yang mendapat kasih sayang yang sepenuhnya daripada seorang ibu. Bagaimanapun ia boleh dilihat mengikut peringkat usia. Pada peringkat usia sebulan, bayi anda akan mula tersenyum, dua bulan (mula mengeluarkan suara), empat bulan (cuba mencapai ibunya, menatap mata bayi menjadi lama dan bayi bergelak ketawa)," ujarnya.


Empat tanda jalinan kasih sayang

=>Bayi tersenyum lebih kerap
Percaya atau tidak, menyentuh bayi anda boleh membuatnya tersenyum dengan lebih kerap, yang membuktikan keeratan anda berdua. Sedang bayi anda membesar, anda akan sedar bahawa senyumannya akan menjelma tiap kali anda berada di sampingnya atau setiap kali bayi menjangka kehadiran anda. Senyuman-senyuman ini menandakan bahawa dia berasa selamat dalam dunianya dan sudah bersedia untuk mempelajari tentang dunia yang sebenar kelak nanti.


=>Bayi cuba mencapai kepada ibunya
Apabila bayi cuba mencapai kepada si ibu, bayi mungkin cuba memberitahu si ibu untuk memeluk dan membelainya; untuk merapatinya atau si bayi gembira dengan kehadiran ibu.


Apa yang penting, bayi sedang menunjukkan rasa perlunya terhadap ibu, dan ini menandakan hubungan erat antara ibu dan anak. Semasa anak membesar, tindak balas positif anda tiap kali si manja mencapai ke arah anda akan membantu bayi lebih sedar akan pergerakannya dan cara membuat pergerakan yang bermakna.


=>Bayi bergelak ketawa
Bayi ketawa untuk menunjukkan perasaannya. Selain menunjukkan rasa teruja dan gembira, gelak pertama bayi menandakan perkembangan sosialnya kerana merupakan suatu tindak balas yang berlaku apabila dia berkongsi dunianya dengan orang tersayang.


Apabila bayi gelak sebagai salah satu cara untuk bertindak balas dengan anda, ia merupakan cara bayi untuk memberitahu betapa seronoknya dia meluangkan masa dengan anda.


Dengan berbunyi-bunyi manja pada waktu kehadiran anda, bayi menunjukkan bahawa mereka mengenali anda, dan sedang berhubung dengan anda. Dalam erti kata lain, bunyi-bunyi tersebut menandakan kegembiraannya dan juga sebagai tindak balasnya bagi kasih sayang, sentuhan dan perhatian yang anda berikan.=>Tatapan mata bayi menjadi lebih lama
Bayi juga menggunakan isyarat mata untuk berhubung. Apabila bayi menatap mata anda, suatu mesej berbaur kasih sayang mengalir antara bayi kepada anda yang meningkatkan kasih sayang antara anda dan si manja.


Pandangan mata yang kemudiannya berkembang menjadi tatapan yang lama, merupakan salah satu kebolehan bayi yang dapat anda sedari. Pada hari-hari awalnya, bayi akan memberi sepenuh perhatian kepada anda, dan lirikan matanya akan mengekori anda apabila anda hampir dengannya.


Melihat muka anda yang telah dia kenal seolah-olah mampu menenangkan si manja. Ada kalanya anda juga mendapati si manja seolah-olah sedang termenung ke arah anda. Ini adalah kerana bayi sedang cuba mengingat muka anda dan mengenal pasti bagaimana rupanya kasih sayang dan keselesaan.

Oleh SADATUL MAHIRAN ROSLI

5 Powerful Reasons to Eat SlowerOne of the problems in our daily lives is that many of us rush through the day, with no time for anything … and when we have time to get a bite to eat, we gobble it down.

That leads to stressful, unhealthy living.

And with the simple but powerful act of eating slower, we can begin to reverse that lifestyle immediately. How hard is it? You take smaller bites, you chew each bite slower and longer, and you enjoy your meal longer.

It takes a few minutes extra each meal, and yet it can have profound effects.

You may have already heard of the Slow Food Movement, started in Italy almost two decades ago to counter the fast food movement. Everything that fast food is, Slow Food isn’t.

If you read the Slow Food Manifesto, you’ll see that it’s not just about health — it’s about a lifestyle. And whether you want to adopt that lifestyle or not, there are some reasons you should consider the simple act of eating slower:


 1. Lose weight. A growing number of studies confirm that just by eating slower, you’ll consume fewer calories — in fact, enough to lose 20 pounds a year without doing anything different or eating anything different. The reason is that it takes about 20 minutes for our brains to register that we’re full. If we eat fast, we can continue eating past the point where we’re full. If we eat slowly, we have time to realize we’re full, and stop on time. Now, I would still recommend that you eat healthier foods, but if you’re looking to lose weight, eating slowly should be a part of your new lifestyle.

 2. Enjoy your food. This reason is just as powerful, in my opinion. It’s hard to enjoy your food if it goes by too quickly. In fact, I think it’s fine to eat sinful foods, if you eat a small amount slowly. Think about it: you want to eat sinful foods (desserts, fried foods, pizza, etc.) because they taste good. But if you eat them fast, what’s the point? If you eat them slowly, you can get the same amount of great taste, but with less going into your stomach. That’s math that works for me. And that argument aside, I think you are just happier by tasting great food and enjoying it fully, by eating slowly. Make your meals a gastronomic pleasure, not a thing you do rushed, between stressful events.

 3. Better digestion. If you eat slower, you’ll chew your food better, which leads to better digestion. Digestion actually starts in the mouth, so the more work you do up there, the less you’ll have to do in your stomach. This can help lead to fewer digestive problems.

 4. Less stress. Eating slowly, and paying attention to our eating, can be a great form of mindfulness exercise. Be in the moment, rather than rushing through a meal thinking about what you need to do next. When you eat, you should eat. This kind of mindfulness, I believe, will lead to a less stressful life, and long-term happiness. Give it a try.

 5. Rebel against fast food and fast life. Our hectic, fast-paced, stressful, chaotic lives — the Fast Life — leads to eating Fast Food, and eating it quickly. This is a lifestyle that is dehumanizing us, making us unhealthy, stressed out, and unhappy. We rush through our day, doing one mindless task after another, without taking the time to live life, to enjoy life, to relate to each other, to be human. That’s not a good thing in my book. Instead, rebel against that entire lifestyle and philosophy … with the small act of eating slower. Don’t eat Fast Food. Eat at a good restaurant, or better yet, cook your own food and enjoy it fully. Taste life itself.

Original article can be read from here

Artikel-Artikel Lain

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Terjemahan Bacaan AL-Quran Untuk Dihayati Bersama

Listen to Quran