Carian Artikel di sini

Saturday, March 12, 2016

Cara Bacaan Hamzah di dalam Al-Quran

Hamzah di dalam Al-Quran terbahagi kepada 2 :

1) Hamzah Qat'ie
2) Hamzah Wasal

HAMZAH QAT'IE

Ialah huruf hamzah yang terletak sama ada di awal kalimah, tengah kalimah, dan akhir kalimah dan ia tetap dibaca ( dibariskan mengikut baris ) sama ada semasa memulakan bacaan atau ketika dibaca sambung. Di dalam Al-Quran Rasm Uthmani, kaedah penulisan hamzah qat'ie berbeza mengikut kedudukannya sama ada di awal, tengah atau akhir kalimah.

Contoh :

أَضآءَت  Al-Baqarah : 17 --------> hamzah di awal kalimah

وَمِنَ الإِبِلِ Al-An'aam : 144 ------> hamzah di tengah kalimah

قُرِئَ Al-A'raaf : 204 --------> hamzah di akhir kalimah

CARA BACAAN HAMZAH QAT'IE

Cara membaca hamzah qat'ie adalah dengan menyebutnya dengan jelas mengikut baris

أَ إِ أُ أً إٍ أٌ       atau dibariskan matiHAMZAH WASAL ( همزة الوصل )

Hamzah Wasal agak mengelirukan sedikit berbanding Hamzah Qatie. Ia adalah hamzah tambahan yang terletak pada permulaan kalimah dan hanya dibaca ( dibunyikan / dibariskan ) ketika memulakan bacaan dan digugur / dibuang ( hazaf ) sekiranya dibaca sambung dengan kalimah sebelumnya. Di dalam Al-Quran Rasm Uthmani hamzah wasal ditulis bentuk alif dan berkepalakan sod kecil.

Hamzah wasal terdapat pada kalimah yang menunjukkan :

1) Isim ma'rifa ( اسم المعرفة ) = kata nama khas
2) Isim mausul (  اسم الموصول ) = contoh الذي atau التي
3) Fi'il amar (فعل الأمر ) = suruhan / perintah
4) Fi'il dan/atau masdar( فعل atau مصدر ) = kata kerja atau terbitan kata kerja (untuk fi'il madi sahaja )

CARA BACAAN HAMZAH WASAL


1) BARIS ATAS

Hamzah wasal dibaca baris atas ketika mula bacaan jika perkataan merupakan isim ma'rifah ( ال ) atau isim mausul ( الذي atau  التي ). Contohnya :

الرحمن atau الرحيم atau الحمد atau الذي


2) BARIS BAWAH

Hamzah wasal dibaca baris bawah ketika mula bacaan jika perkataan merupakan fi'il dan huruf ketiga berbaris atas atau bawah, dan sekiranya perkaatan merupakan terbitan kata kerja yang lalu. Contohnya

إِرجع atau إِدفع atau اِستكبارا

Penting : 7 kalimah dalam Al-Quran dimana hamzah wasal wajib dibaca dengan baris bawah iaitu اِبن , اِبنة , اِمرأة , اِمروء , اِثنين , اِثنتين , dan اِسم .

3) BARIS DEPAN

Hamzah wasal dibaca baris depan ketika memulakan bacaan jika huruf ketiga dalam kata suruhan/perintah berbaris hadapan. Contohnya

أُنظُر  ---> An-Nisa' : 50

أُدعُوا  ---> Al-A'raaf : 55

اُقتُولوا ---> Yusuf : 9
4) GUGUR / BUANG

Hamzah wasal digugurkan / dibuang ( tidak dibaca ) sekiranya

1) dibaca bersambung dengan perkataan sebelumnya. Sebagai contoh

بسم الله الرحمن الرحيم ( 1 ) الحمد لله رب العالمين   ---> Al-Fatihah : 1-2

Perkataan الحمد jika dibaca sambung akan jadi...Bismillaahirrahmaanirrahiimilhamdulillah.... Tapi sekiranya dibaca tidak sambung akan jadi Alhamdulillah...

2) Hamzah wasal dalam satu kalimah. Contohnya

وبالحاق -----> dibaca Wabilhaaq.....bukan wabi Alhaaq

3) Hamzah wasal berbaris bawah bertamu dengan hamzah istifham ( persoalan ).Sumber: Halaqah.net

1 comment:

Rizhan said...

Alhamdulillah...terima kasih perkongsian ilmu ini

Artikel-Artikel Lain

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Terjemahan Bacaan AL-Quran Untuk Dihayati Bersama

Listen to Quran